Được thành lập tại Hàn Quốc với hơn 20 năm mang tên thương hiệu Pro-Safe, từ 1998 là Hanmi Safe...

Giỏ hàng của bạn

0 mặt hàng

danh mục sản phẩm

liên hệ

Gửi thư

két sắt hanmiSafe


- Văn phòng

Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 3877 9053 / 0916 28 39 49

Fax: (08) 3877 9053


- Nhà máy

Địa chỉ: Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: (0723) 814 725

Fax: (0723) 814 726


- Cửa Hàng

Địa chỉ: 1049 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 3877 9053


- Phòng Bảo hành

Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: 0915 69 39 49


- Phòng Hỗ trợ Kinh Doanh

Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: 091 871 3949

      refresh   
(*) Thông tin bắt buộc.

bản đồ

Nhập đỉa chỉ của bạn bên dưới để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường

Hỗ trợ yahoo

hanmi safe: Xin chào

Hỗ Trợ Kinh Doanh

0918 71 39 49

Hỗ trợ skype

hanmi safe: Xin chào